Unidad de Patologia Clinica
Cardiología Nuclear
824
GAMAGRAMA CARDIACO con "Pirofosfatos"

843
GAMAGRAMA VENTRICULOGAMAGRAFIA

839
SPECT DE CORAZON con "Sesta-Mibi" (GATED)

825
SPECT DE CORAZON con "Talio-201"